Συχνές Ερωτήσεις

Είμαι υποχρεωμένος από το νόμο να συντηρώ τον ανελκυστήρα μου;
Ναι. Υπάρχουν κανονισμοί που επιβάλλονται σύμφωνα με τη νομοθεσία για τους ανελκυστήρες. Αυτό σημαίνει πως είστε υποχρεωμένοι να διατηρήσετε τον ανελκυστήρα σας σε ασφαλή λειτουργία και πως θα πρέπει να φροντίσετε για την τακτική συντήρηση του και την πιστοποίηση του.
Μπορεί η Heben Ανελκυστήρες να συντηρήσει και διατηρήσει τον ανελκυστήρα μου σε άριστη κατάσταση;
Ναι. Η εταιρεία Heben Ανελκυστήρες δύναται να παρέχει Συμβόλαιο Τεχνικής Υποστήριξης και Ασφάλισης του Ανελκυστήρα, διατηρώντας κινητά συνεργεία συντηρήσεων όπως απαιτεί η Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) 1797/Β/21-12-2005 όπως διορθώθηκε με Αριθμό οικ. Φ.Α/9.2/OIK. 28425 την 22-12-2008.
Πόσο συχνά πρέπει να συντηρείται ο ανελκυστήρας μου;
Η συχνότητα των επισκέψεων για την συντήρηση εξαρτάται από το είδος του ανελκυστήρα που έχετε, τον αριθμό των ορόφων του κτιρίου και το είδος της χρήσης του ανελκυστήρα. Η Heben Ανελκυστήρες θα σας συμβουλέψει σχετικά με τις βέλτιστες βάσει νόμου τακτικές επισκέψεις συντήρησης. Η συντήρηση γίνεται για την διατήρηση του ανελκυστήρα μακροπρόθεσμα.
Τι περιλαμβάνει μια επίσκεψη συντήρησης από τους τεχνικούς της Heben Ανελκυστήρες;
Κατά τη διάρκεια μιας επίσκεψης, ο τεχνικός μας θα ελέγξει τα χαρακτηριστικά ασφαλείας στον ανελκυστήρα, καθώς επίσης θα φροντίσει για τον καθαρισμό, την λίπανση και την ρύθμιση όλων των εξαρτημάτων για τη βέλτιστη απόδοσή του. Σε περίπτωση που απαιτούνται μικρές επισκευές, αυτές πραγματοποιούνται κατά τη στιγμή της επίσκεψης. Όταν ο τεχνικός ολοκληρώσει την συντήρηση, συντάσσει μια έκθεση η οποία παραμένει στον χώρο, όπου αναφέρει τις εργασίες που πραγματοποιήθηκαν, με λεπτομέρειες και τυχόν σχόλια.
Ο ανελκυστήρας μου θα είναι εκτός λειτουργίας για όσο ο τεχνικός θα πραγματοποιεί την συντήρηση;
Ναι. Ο τεχνικός θα πρέπει να ελέγξει όλα τα σημεία του εξοπλισμού σας. Αυτό δεν είναι δυνατόν να γίνει εάν ο ανελκυστήρας βρίσκεται σε λειτουργία για λόγους ασφαλείας.
Μπορεί η Heben Ανελκυστήρες να αναλάβει την συντήρηση και την υποστήριξη του εξοπλισμού και άλλων εταιρειών;
Ναι. Η Heben Ανελκυστήρες μπορεί να εξυπηρετήσει και να συντηρήσει ανελκυστήρες προσώπων, φορτίων, φαγητών, αυτοκινήτων, πλατφόρμων, ασθενοφόρων, κλιμακοστασίου που έχουν εγκατασταθεί και από άλλους.