Πιστοποίηση Ανελκυστήρων

Εμείς στη Heben αναλαμβάνουμε την έκδοση του πιστοποιητικού περιοδικού ελέγχου για τον ανελκυστήρα σας. Σε περίπτωση που ο ανελκυστήρα σας δεν έχει άδεια ή είναι με προέγκριση συντάσσουμε τον μηχανολογικό φάκελο του και τον καταθέτουμε στην αρμόδια τεχνική υπηρεσία του εκάστοτε Δήμου για την αδειοδότηση του ανελκυστήρα σας. Το πιστοποιητικό περιοδικού ελέγχου αφορά όλους τους νέους ή παλαιούς ανελκυστήρες προσώπων και φορτίων.

Η πιστοποίηση του ανελκυστήρα σας είναι μία πολύ σημαντική υπόθεση για εσάς. Εκτός από την νομιμοποίηση του όπως υποχρεούστε σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία, εξασφαλίζετε πως η εγκατάσταση σας είναι ασφαλής και τηρεί όλα τα πρότυπα.