Ασθενοφόροι ανελκυστήρες / ασανσέρ

Οι ανελκυστήρες νοσοκομειακών φορείων χαρακτηρίζονται από την υψηλή αντοχή και τη μέγιστη στιβαρότητα τους και ικανοποιούν πλήρως τις απαιτήσεις του εκάστοτε έργου για την ανύψωση των ασθενών και αυτών που έχουν ανάγκη από φροντίδα.