Συντήρηση Ανελκυστήρων / Ασανσέρ

Κάθε μέρα πολλοί άνθρωποι εξαρτώνται από την ασφαλή και αξιόπιστη λειτουργία του ανελκυστήρα του κτιρίου σας.

Η εταιρεία Heben Ανελκυστήρες είναι δίπλα σας παρέχοντας την τεχνική υποστήριξη αλλά και την τακτική συντήρηση για τον ανελκυστήρα σας. Διαθέτει εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό με αδειούχους συντηρητές οι οποίοι εκπαιδεύονται συνεχώς στις νέες τεχνολογίες και που είναι υπεύθυνοι για τις συντηρήσεις των μονάδων. Είναι ικανοί να διαγνώσουν αν υπάρχει κάποια βλάβη ώστε να την αποκαταστήσουν άμεσα και με ασφάλεια. Βρισκόμαστε στη διάθεσή σας 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα. Κάνοντας μια σύμβαση συντήρησης με την Heben Ανελκυστήρες, εξασφαλίζετε πως ο ανελκυστήρας σας διατηρείται σε άριστη κατάσταση και πληροί όλες τις νόμιμες απαιτήσεις.