Κατακόρυφες Πλατφόρμες Α.Μ.Ε.Α.

Οι Ψαλιδωτές Πλατφόρμες είναι μηχανισμοί ανύψωσης φορτίων σύμφωνα με την οδηγία μηχανών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2006/42/EΚ και τα πρότυπα ΕΝ1570 και prEΝ81-31. Πρόκειται για υδραυλικά συστήματα κατάλληλα για την κατακόρυφη μεταφορά φορτίων μεταξύ δύο επιπέδων. Καταλαμβάνουν ελάχιστο χώρο και αποτελούν αξιόπιστη λύση για βιομηχανική ή εμπορική εγκατάσταση.

Πλεονεκτήματα των Κατακόρυφων Ψαλιδωτών Πλατφόρμων

  • Ελάχιστο Βάθος Πυθμένα από 200mm
  • Χειροκίνητος διακόπτης καθόδου σε περίπτωση διακοπής ρεύματος
  • Ρυθμιστής ταχύτητας καθόδου
  • Εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση
  • Σήμανση CE

Χαρακτηριστικά των Κατακόρυφων ψαλιδωτών Πλατφόρμων

ΧΡΗΣΗ
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ Ελάχιστο Βάθος Πυθμένα από 200mm. Χειροκίνητος διακόπτης καθόδου σε περίπτωση διακοπής ρεύματος
ΦΟΡΤΩΣΗ (kg) 400kg έως 3.000kg
ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ Όχι
ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ 2,15m
MAXIMUM STOPS 2
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΘΑΛΑΜΟΥ (m/s) 0.05
ΜΕΤΑΔΟΣΗ Υδραυλική
ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΒΑΘΟΣ ΠΥΘΜΕΝΑ 200mm
ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΟΡΟΦΟΥ 2.200mm